คนไทยเข้าแคนนาดาไม่ต้องใช้วีซ่า…แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน

🇨🇦 หลังจากที่มีการประกาศประเทศไทยเพิ่มในระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) ทำให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้สูงสุดครั้งละ 6 เดือนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า…

✅ คุณสามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยใช้ eTA แทน หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดครบทั้ง 3 ข้อ ต่อไปนี้

1. คุณได้ถือวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ ปัจจุบันมีวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ
2. คุณกําลังจะไปท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้น (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. คุณกําลังเดินทางไปแคนาดาด้วยเครื่องบิน หรือเปลี่ยนเครื่องผ่านสนามบินแคนาดา

❌ หากคุณมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 3 ข้อ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คุณยังต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางไปแคนาดา

📍นั่นหมายความว่า คุณยังต้องใช้วีซ่าแคนาดาถ้าคุณเข้าข่าย 1 ในข้อดังต่อไปนี้
1. คุณกำลังจะไปเรียนหรือทำงานมากกว่า 6 เดือน
2. คุณจะเดินทางเข้าแคนาดาด้วยทางอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบิน เช่น รถยนต์ รถบัส รถไฟ หรือเรือ

Quick Facts

📍หากคุณมีวีซ่าแคนาดาที่ยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว คุณไม่จําเป็นต้องมี eTA เพื่อบินไปแคนาดา และควรเดินทางต่อไปด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวของคุณจนกว่าจะหมดอายุ

📍เมื่อคุณบินไปแคนาดา คุณต้องเดินทางด้วย ‘หนังสือเดินทางเล่มเดียวกับที่คุณใช้สมัคร eTA’ หากคุณทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากสมัคร eTA คุณต้องสมัคร eTA ใหม่ด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ

📍หากวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาที่หมดอายุ หรือวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ถือหนังสือเดินทางเล่มนี้คู่กับหนังสือเล่มใหม่

📍ขั้นตอนการสมัคร eTA เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/ave/thai.pdf

📍การสมัคร eTA เป็นกระบวนการออนไลน์ง่ายๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ผู้สมัครส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติ eTA (ทางอีเมล) ภายในไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม คําขอบางอย่างอาจใช้เวลาหลายวันในการดําเนินการหากคุณถูกขอให้ส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม…

…‘ทางที่ดีควรรอ eTA อนุมัติก่อนจองเที่ยวบินไปแคนาดา’

📍eTA มีค่าใช้จ่าย CAD $7 คุณสามารถสมัครและชําระเงินได้ทีละคนเท่านั้น

📍สิ่งที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มสมัคร eTA คุณจะต้องมีหนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และที่อยู่อีเมลของคุณ คุณต้องตอบคําถาม 2-3 ข้อด้วย

📍หากคุณป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางผิดในแบบฟอร์ม eTA คุณจะมีปัญหาในการบินไปแคนาดา

📍สิ่งที่ต้องนําไปสนามบิน – เมื่อ eTA ของคุณได้รับการอนุมัติ มันจะเชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางที่คุณใช้สมัคร คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มนี้เมื่อคุณ check-in ไปยังเที่ยวบินไปแคนาดา เจ้าหน้าที่สายการบินจะสแกนหนังสือเดินทางของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณมี eTA ที่ถูกต้อง หากคุณไม่มี คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
.
.
.
.
“Goal Inter…Go for the Goal”
Line@: @goal.inter
http://line.me/ti/p/@rke5265s
http://m.me/goalintereducation

Leave a Replay

Top