อัพเดท! 3 วัคซีนเพิ่มเติมที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าแคนาดาได้

🎉อัพเดท! 3 วัคซีนเพิ่มเติมที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าแคนาดาได้✨
.
มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
– Bharat Biotech
– Sinopharm
– Sinovac
.
วัคซีนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแคนาดาก่อนหน้านี้แล้ว
.
– Pfizer-BioNTech
– Moderna
– AstraZeneca
– Janssen/Johnson & Johnson
ที่มา https://travel.gc.ca

Leave a Replay

Top